فیلتر های اعمال شده حذف

وزن، نیرو و فشار

کاربرد سنسورهای وزن و فشار بیشتر جهت تشخیص وجود نیرو و اندازه گیری تقریبی شدت آن است. لودسل یا سنسور وزن مناسب در جهت ترازوهای دیجیتال و پروژه های دانشجویی و صنعتی کاربردی است. در صنعت و حوزه‌های مربوطه موضوع فشار به آن بسیار اهمیت دارد . لذا علت آشنایی و درک آن جهت فعالین در صنایع مختلف ضرورت دارد.نیرو مهم ‌ترین مباحث فیزیک می باشد. اندازه‌گیری وزن و نیرو با توجه به قانون دوم نیوتن، نیرو برابر با حاصل ‌ضرب جرم جسم در شتاب حرکت آن بوده که با واحد نیوتن می ‌شود. لذا با دانستن جرم و شتاب، نیرو به دست می آید.

فشار چیست

فشار به عنوان یک واحد ضروری و مهم در فرآیندهای صنعتی، به خصوص آن‌هایی که با سیالات سر و کار دارند، وجود دارد. در فرآیندهای زیادی اندازه‌گیری و کنترل این کمیت جهت حصول نتایج مورد انتظار از صنعتی ضرورت دارد. احتمالاً آشنایی ابتدایی با کمیت فشار خواهید داشت. در تعریف ساده می توان چنین گفت که فشار نیروی عمودی وارد شده بر سطح جسمی که این نیرو بر روی آن توزیع گردیده است. در حال حاضر با طراحی سنسور های زیادی می توان این نوع کمیت ها را اندازه گیری نمایید. سنسور وزن و فشار یا نیرو یک نوع سنسور جهت سنجش وزن می باشد. از جمله کاربرد این نوع سنسور ها استفاده در ترازو های دیجیتال، دستگاه های پر کن مایعات، سیستم اعلام حریق و می باشد.

نمایش بیشتر
سنسور رطوبت سنسور فشار سنسور نور
سوکت IC سوییچینگ سیم و کابل
فریت فن فیوز


  • بازگشت به بالای سایت