فیلتر های اعمال شده حذف
فقط نمایش کالاهای موجود

مولتی ترن

مولتی ترن یک مقاومت متغیر است، شبیه به یک پتانسیومتر، اما بسیار دقیق تر. مقاومت چند فازی نیز با چرخش حجمی آن تغییر می کند و تغییرات آن به جای خطی لگاریتمی است. برای تنظیم مقاومت و حجم پتانسیومتر می توان با چرخاندن پیچ تا نیمه آن را از مقدار حداقل به حداکثر مقدار تنظیم کرد، اما در چند تناسبی باید چندین پیچ تنظیم چرخانده شود تا به مقدار حداقل و حداکثر برسد. حجم مولتی ترن در واقع ترکیبی از مولتی ترن (پتانسیومتر دقیق) و ولوم های چرخشی است که دقت بسیار بالاتری دارند زیرا دارای 4 چرخش هستند در مقابل ولوم های معمولی که دارای 2 چرخش هستند.

Multi Turn یک مقاومت متغیر بسیار دقیق است. قطار دارای پیچ گوشتی است که به راحتی می تواند مقاومت آن را تغییر دهد. عملکرد بالای این چند قطار به دلیل ظرفیت چرخشی بالای حجم است.

Multi Turn یک مقاومت متغیر است، شبیه به یک پتانسیومتر، اما بسیار دقیق تر. مقاومت چند فازی نیز با چرخش حجمی آن تغییر می کند و تغییرات آن به جای خطی لگاریتمی است. برای تنظیم مقاومت و حجم پتانسیومتر می توان با چرخاندن پیچ تا نیمه آن را از مقدار حداقل به حداکثر مقدار تنظیم کرد، اما در چند تناسبی باید چندین پیچ تنظیم چرخانده شود تا به مقدار حداقل و حداکثر برسد. این عنصر مقاومتی متغیر است و شبیه پتانسیومتر است و دقت بسیار بیشتری دارد. مقدار مقاومت در مولتی پرنر بسته به حجم ولوم متفاوت است و تغییرات آن لگاریتمی است. برای تنظیم مقاومت و حجم پتانسیومتر می توان با چرخاندن پیچ تا نیمه آن را از مقدار حداقل به حداکثر مقدار تنظیم کرد، اما در چند تناسبی باید چندین پیچ تنظیم چرخانده شود تا به مقدار حداقل و حداکثر برسد. ولوم مولتی ترن در واقع ترکیبی از ولوم های مولتی ترن و spinning است که دقت بسیار بالاتری دارند زیرا بر خلاف حجم های معمولی که دارای 2 چرخش هستند، دقت بسیار بالاتری دارند.

نمایش بیشتر
فن کامپیوتری فیوز حرارتی ماژول LED
ماژول التراسونیک ماژول فشار نمایشگر
نمایشگر LED نمایشگر TFT آنتن GPRS


  • بازگشت به بالای سایت