فیلتر های اعمال شده حذف
فقط نمایش کالاهای موجود

مقاومت شانه ای و Array

مقاومت های شانه ای و Array (انبوه) شامل مجموعه ای از مقاومت ها هستند که به صورت موازی یا سری به کاربردهای مقاومت پول یا پول سازی، میکرو ولتاژ و غیره اشاره دارد. O، دارای مقاومت های متعدد موازی با یکدیگر هستند و با پایه مشترک به صورت یک قطعه مثل مقاومت معمولی هستند. پایه مشترک معمولا روی بدن با نقطه مشخص می شود. به عنوان مثال، یک مقاومت ماتریس پایه 10 کیلو اهم 7 دارای 6 مقاومت 10 است. وظیفه مقاومت کاهش جریان یا کاهش ولتاژ به مقدار از پیش تعیین شده است. مقاومت ها انواع مختلفی دارند، جنس آنها و وظیفه هر مقاومت متفاوت است. حتی مقاومت های همجنس از نظر بزرگی و درجه مقاومت متفاوت است. مقاومت ها دارای یک مقدار عددی به نام اهم هستند. اهمیت مقدار عددی در این واقعیت نهفته است که با ولتاژ و جریان (در فرمول اعداد مرتبط موجود است) مرتبط است. هرچه مقدار آن اهم بیشتر باشد، مقاومت عددی آن دستگاه بیشتر است (بنابراین بیشتر تحت تأثیر ولتاژ یا جریان قرار می گیرد). مقاومت های موجود در مدار دارای قدرت مشخصی هستند. اگر قدرت بیشتری به آنها اعمال شود، مقاومت به زمین می سوزد. هر مقاومت ولتاژ خاصی را تحمل می کند. مقاومت ها حفاظ هایی در مدارهای الکتریکی هستند که از عبور جریان یا ولتاژ اضافی جلوگیری می کنند. در صورت حذف مقاومت از مدار، جریان و ولتاژ اضافی به مدار اضافه می شود که باعث قطع شدن مدار می شود. اگر مقاومتی روی آبراه قرار دهیم جریان آب نیز کاهش می یابد، مقاومت در واقع همین کار را میکند، مقاومت نشان می دهد که برش باعث کاهش جریان الکتریکی نیز می شود. اگر این آزمایش را انجام دهید، می بینید که فشار آب شکسته شده و فشار از طرف آب موجود در آبی که آب از آن خارج می شود بیشتر است. مقاومت نیز همین اثر را از بین می برد و باعث افت ولتاژ می شود، رابطه بین جریان الکتریکی مقاومت و ولتاژ با ولتاژ و مقاومت با قانون اهم توصیف می شود.نمایش بیشتر
فن کامپیوتری فیوز حرارتی ماژول LED
ماژول التراسونیک ماژول فشار نمایشگر
نمایشگر LED نمایشگر TFT آنتن GPRS  • بازگشت به بالای سایت