فیلتر های اعمال شده حذف

مقاومت 1/2 وات

مقاومت یکی از پرکاربردترین قطعات الکترونیکی است. مقاومت ½ وات در طراحی بردهای دقیق و بردهای الکترونیکی صنعتی برای جداسازی ولتاژ، محدودیت جریان و غیره استفاده می شود. مقاومت ها انواع مختلفی دارند. جنسیت و وظایف آنها برای هر کدام متفاوت است. حتی مقاومت ها از نظر اندازه و مقدار مقاومت متفاوت هستند. به عنوان مثال، مقاومت های کربنی ساده از نظر دوام متفاوت هستند. مقاومت دارای یک مقدار عددی به نام اهم است. آنچه مهم است مقدار عددی مقاومت مربوط به ولتاژ و جریان است. و اعداد در فرمول وجود دارد. هر چه مقدار این مهم بیشتر باشد، مقاومت عددی این دستگاه بیشتر است. بنابراین ولتاژ یا جریان بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد. هر دستگاه الکتریکی یک توان دارد. اگر مدارهای الکتریکی قدرتمند تر باشند، این مدارها می سوزند. مقاومت های موجود در مدار دارای قدرت مشخصی هستند. اگر بیشتر به آنها فشار بیاورند، مقاومت سیاه و سوخته خواهد شد. هر مقاومت ولتاژ خاصی را تحمل می کند. مدارهای الکتریکی دارای اجزای مختلفی هستند. مقاومت یکی از این اجزاست و انواع مختلفی دارد. مقاومت نگهبان مدارهای الکتریکی است. این امر از عبور جریان یا ولتاژ اضافی جلوگیری می کند. در صورت حذف مقاومت از مدار، جریان و ولتاژ اضافی به مدار اضافه می شود که باعث قطع شدن مدار می شود. تمام وسایل الکترونیکی که در اطراف خود میبینید دارای مدارهای الکتریکی مدرن هستند. این مدارهای الکتریکی دارای اجزای خاص و متفاوتی هستند. هر کدام از این اجراها وظیفه خاصی دارند. عدم استفاده از هر یک از این قطعات منجر به خرابی دستگاه الکترونیکی می شود. مقاومت یکی از این مولفه هاست. وظیفه این قطعه کاهش جریان یا کاهش ولتاژ به مقدار مشخصی است.وسایل برقی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مدرن هستند. این وسایل در چند سال گذشته زندگی انسان را آسان کرده است. دستگاه های الکترونیکی هر روز در حال بهبود هستند و هوشمند تر و کارآمدتر می شوند.

نمایش بیشتر
فن کامپیوتری فیوز حرارتی ماژول LED
ماژول التراسونیک ماژول فشار نمایشگر
نمایشگر LED نمایشگر TFT آنتن GPRS


  • بازگشت به بالای سایت